Kosmický Žirafáč

Kosmický Žirafáč je nekonvenční hudebně divadelní vystoupení na elektronické bicí nástroje a samplery. Děj je tvořen rozhovory a zvuky, divák je veden k zapojování své vlastní představivosti. Hudba je vtmelena do vyprávění a zaujímá pozici třetí postavy. Představení propojuje velmi odlišné prvky – pompézní hudba, groteskní humor, experimenty ve formě a způsobu vyprávění příběhu, profesionální hudebnická řemeslnost.