Timothée Quost

Mladý francouzský hudebník Timothée Quost nejprve studoval klasickou hudbu a poté získal titul z jazzu, záhy se ale jeho zájem přesunul k volné improvizaci a možnostem, jež nabízí rozšířené techniky. Jako improvizátor, skladatel a trumpetista spolupracuje s celou řadou uskupení a hudebníků, jako jsou improvizující skladatelé Alvin Curran a Fred Frith, francouzští klasici improvizace Jean-Luc Guionnet a Michel Doneda nebo třeba čeští trombonisté Jan Jirucha a Štěpán Janoušek. Pro Quosta je příznačná snaha překonávat zjevné i nepsané hranice mezi přístupy, což zahrnuje propojování jazzu, volné improvizace a komponované tvorby, kde za pozornost stojí zejména orchestrální projekty bořící bariéry mezi konzervatoristickou tradicí a současnou hudbou. Pro jeho hru i skladby je typické trpělivé ohledávání nástrojových témbrů a specifická práce s kontaktními mikrofony, která umožňuje netradiční, chtělo by se říci intimní prostorové umístění zvuku trubky.