Verset Zero

„Vyznání lásky, rozložené temnotou, násilím a rouhačstvím.“ Swamp Booking

Noise post-metalový Verset Zero. Hudební příběh vyprávějící o postavě, která se vrací na Zemi a snaží se pomstít lidstvu a vymýtit všechny formy víry šířením své temné doktríny - učením, které tvoří jádro projektu a které ustavičně bobtná ve všech hudebních linkách mnohavrstevné produkce Francouze Davida Crespa. Za své zhruba šestileté působení vydává na labelech Tripalium, Soil, Intervision, Clan-Destine Records, ovšem nejkomplexnější poznání zkresleného světa VERSET ZERO přináší poslední album vydané loni industriální mašinérií Instruments Of Discipline.