Sova smrti

Za projektem Sova smrti stojí Tomáš Mika a Jan Faix, kteří se v něm věnují hře na banjo a jejímu live processingu. Přestože jejich instrumentář působí minimalisticky (banjo a pár efektů), půjde ve finále o početný ansámbl virtuálních banjistů s různě zmutovanými nástroji a různými projevy epilepsie.