Milan Kní­žák, Opening Performance Orchestra, j. h. Phaerentz

Milan Knížák

Milan Knížák je umělec, který svými aktivitami zasahuje do mnoha uměleckých oborů i do oblastí ležících mimo umění. Jeho aktivity zahrnují akce, výtvarné umění, architekturu, design, módu, básně, fotografie a v neposlední řadě i hudbu. K raným hudebním aktivitám Milana Knížáka patří tzv. destruovaná hudba v první polovině šedesátých let. Na jediném gramofonu přehrával nejrůzněji preparované a poničené desky a dával tak vzniknout hudbě, v níž stejnou roli hrál obsah použitých nahrávek i povrch nosičů. Důvěrně známé fragmenty skladeb byly nečekaně přerušovány, skřípotem, šumem či přeskakováním jehel. Vzhledem k tomu, že „hudba vznikající přehráváním destruovaných gramofonových desek nemůže být (nebo jen velmi obtížně) přepsána do not nebo jiného jazyka, je možno desky samotné považovat zároveň i za notace,“ píše v dnes již kanonickém textu Destruovaná hudba. V bookletu CD Broken Tracks dodává: „Destruovanou hudbu jsem začal vymýšlet v roce 1964 a jsem jedním ze světových protagonistů tohoto druhu hudby. Prvně byla použita v II. Manifestaci Aktualního umění v roce 1965. Později se dostala do obecnějšího povědomí pod názvem Broken Music, což je název mého LP, které vyšlo v sedmdesátých letech v Itálii.“ Skladba Broken Music byla zařazena do vybrané společnosti mezi 1000 nejdůležitějších skladeb 20. století, z českých autorů spolu s Janáčkem, Martinů a Novákem.

Hravá, monumentální i nervydrásající Broken Music – Milan Knížák totiž neestetizuje a nerozmělňuje ostrý zvuk destruovaných desek žádnými efekty – je v současné době považována za jednu z prvních, ne-li vůbec první vlaštovku žánru turntablismu, kreativního hraní na gramofony, které se v podobě DJingu prosadilo na poli taneční pop music a hip-hopu a v mnoha dalších, zajímavějších podobách na poli alternativní hudby. Přední světoví hráči na gramofon, jako je Christian Marclay, Philip Jeck, Dieb13 či erikM mají v Milanu Knížákovi předchůdce i vzor. S destruovanou hudbou Milan Knížák sporadicky koncertuje do dnešních dnů, kromě gramofonů si na pódium ale brává i klávesy a kazetové magnetofony s nahrávkami svých kompozic jiného druhu. Koncepce destruované hudby byla později rozšířena: z desek se díky podnětu galeristy Gina Di Maggia stala samostatně existující výtvarná díla a Milan Knížák kromě elpíček destruoval a kolážoval i tištěné partitury.

 

Opening Performance Orchestra
Opening Performance Orchestra je sedmičlenný soubor, který se žánrově pohybuje od elektronických výbojů hudební avantgardy 20. století až po současnou japonskou noise music. Vlastní tvorba souboru vychází především z tzv. fraction music. Výchozí zvuk je digitálním způsobem destruován, roztříštěn a nekompromisně zbaven všech svých původních atributů v duchu kréda „žádné rytmy – žádné melodie – žádné harmonie“. Výsledkem jsou vlastní autorské skladby (např. série Spring Ceremony nebo Fraction Music, Evenfall, Creeping Waves), jakož i reinterpretace skladeb jiných autorů, s nimiž členové Opening Performance Orchestra cítí myšlenkovou spřízněnost (např. Inspirium Primum, jež je odkazem na materiál představitele japonské noise music Hiroshiho Hasegawy, Re:Broken Music vycházející z destruované hudby Milana Knížáka nebo Chess Show věnovaná Johnu Cageovi). Součástí živých vystoupení souboru je na zvukovém materiálu nezávislá abstraktní videoprojekce. Na festivalu Alternativa vystoupí jako host spolu s Opening Performance Orchestra další hráč na gramofony Phaerentz.

 

Re: Broken Music
Záměrem Opening Performance Orchestra bylo vytvoření nové verze skladby Milana Knížáka za použití principů fraction music. Původní mechanická destrukce a fyzické přehrávání gramofonových desek byly nahrazeny digitálními úpravami. Výchozím materiálem pro novou skladbu byly kromě původní celé skladby Broken Music rovněž úryvky a zvukové citace ze skladeb M. Knížáka, které vyšly pod souhrnným názvem Broken Tracks, a zároveň autorské zvukové stopy Opening Performance Orchestra, které byly vytvořeny speciálně pro tuto skladbu.
Při živém vystoupení na festivalu Alternativa 2012 v pražském klubu Hoo Doo zazní tři na sebe navazující části skladby (Broken Part, Re:Broken Part a Fraction Part). Principy fraction music byly důsledně použity pouze v druhé a třetí části skladby, zatímco první část vznikla jako pocta původní Broken Music a obsahuje analogový zvukový záznam, pocházející ze živého přehrávání mechanicky upravených gramofonových desek.