3C273

V sólovém hudební projektu slovenské, v Praze usazené skladatelky Moniky Kováčové stojí v jádru především hra na varhany. Jejich samplovaný zvuk je zachytáván ve smyčkách a tříštěný do nových podob, které v sobě pojí minimalistický přístup s průzkumem hranic sonických extrémů. Muzikantka tak splétá komplexní procesované harmonické textury s vrstvami samplů i ruchovými plochami či rytmem.