Mathieu Chamagne – Volumes

Imerzivní a interaktivní zvukové sochy ve virtuální realitě

Chamagnova sonická instalace Volumes představuje imerzivní prostředí a pracuje s kolektivním průzkumem virtuálního prostoru, ve kterém se nacházejí interaktivní zvukové objekty.

Instalace zkoumá otázku těla v digitálním prostoru: experimentuje a hraje si s různými modely zvukových objektů a imerzivním zvukoprostorem díky inovativnímu zařízení, které sleduje pohyb hlavy a reprodukuje zvuk ve trojrozměrném prostoru. Techniky binaurální prostorové reprodukce zvuku ve 3D umožňují mimořádně realisticky simulovat pozice a pohyby virtuálních zdrojů zvuku v trojrozměrném prostoru, zároveň ale tento akustický prostor velmi neobvyklými a novými způsoby deformovat a tvarovat.

Kombinace binaurální prostorové reprodukce a přesného sledování pohybů hlavy (díky snímači umístěnému na sluchátkách) je možná skutečná imerze ve virtuálním zvukovém prostoru. Jednotlivé virtuální zvukové objekty je snadné najít a identifikovat čistě na základě sluchu. Některé objekty jsou seskupené a vytvářejí struktury či skupiny v přesně vymezeném prostoru, zatímco jiné se hýbou po svých drahách či reagují na zásahy návštěvníků. Návštěvníci s VR sluchátky se volně pohybují ve virtuální realitě, která je čistě zvuková; jejich interakce s virtuálními objekty a mezi sebou přitom probíhá v reálném místě.