Beatnik Manifesto

Speciální kompozici pro rozsáhlý ansámbl představí turntablista a režisér Dieter Kovačič alias dieb13. Kovačič je aktivním účastníkem vídeňské improvizační scény už od 90. let a kromě vlastní tvorby na rozmezí experimentální elektroniky a hluku je zásadní také fakt, že založil web klingt.org, která sloužila (a do jisté míry stále slouží) jako platforma a útočiště pro velkou část rakouských improvizátorů a experimentátorů. Na Alternativě představí multimediální performance Beatnik Manifesto v podání čtrnáctičlenného big bandu, ve kterém se setkají jeho spolupracovníci z uplynulých let a dekád. Jde přitom o výrazné osobnosti ve svých oborech, které vtisknou vystoupení vlastní styl. Kovačič navíc slibuje jako specialitu zdvojení nástrojů, při kterém odlišné výrazy více vyniknou. Tématem je poťouchlá pocta beat generation. Jako beatnici pracovali s jazzem, fotografií a literaturou, tak dnes dieb13 propojuje experimentální hudbu, video a texty. Nové významy se utvářejí v průběhu koncertu, autorství se předává mezi skladatelem a interprety. Čekejme fragmentární, ale konzistentní hudební jazyk, zvukové i vizuální koláže a všeobecně hutné vyznění.