Martin Janíček

Pro festival Alternativa připravuje Martin Janíček nový objekt ze své kutilské dílny. Ozvučená cisterna, zvukový kontainer v kterém oscilují – recyklují stylově nezařaditelné zvuky, hluky, pachy, informace a dezinformace... Někde mezi ambientním industrialem a noise-corem. 

Martin Janíček absolovoval obor konceptuální tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze a od počátku 90. let se aktivně zabývá zvukovými instalacemi, zvukovými objekty, tvorbou autorských hudebních nástrojů a hrou na rytmické nástroje, přičemž vytváří ambientní industriální repetitivní struktury. Podílel se také na řadě výstavních (Hnízda her, Expo 2005, Orbis Pictus...) a divadelních projektů.